emin

Thiết bị đo phóng xạ, bức xạ của hạt nhân, tia X, gama, Beta

Thiết bị đo và dò phóng xạ, bức xạ

 • Tất cả
 • FLUKE
 • HITACHI (Inspire The Next)
 • HUATEC
 • MEDCOM
 • PCE
 • POLIMASTER
 • RAE
 • SE
 • TENMARS
 • Viện KH&KTHN

Đăng ký nhận bản tin - cơ hội nhận khuyến mãi