Alain Lab 20ML-24-V1003C&24-SP3004C-B Chai thủy tinh Vial nâu nắp vặn (20ml)

Capacity: 20ml

Color : Brown, flat bottom

Size : 57x27.5mm,

screw cap

Color : Black 24-400 septa Silicone / PTFE

Thickness : 1.5mm.


100 pcs / box

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化