CHINA ANTOANLDTD-110KVCHINA 便携式三相接地

- Chiều dài sào khi rút ra: 2.1m

- Chiều dài sào khi thu lại: 1.23m

- Quy cách dây: 3 dây nhánh dài 5/dâym

                           1 dây chính dài 18m

- Tiếp diện dây: 25mm2

- Kìm tiếp địa dài: 80cm

- Độ mở mỏ kẹp: 5.3cm

- Đường kính ống tiếp địa: 3.2cm

- Túi đựng sào & đựng dây đi kèm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化