Asahi 500g 焊锡丝 1.2

Chì hàn 1.2 Asahi 500g


Thông số kỹ thuật

Thành phần

Thiếc SN: 60%

Chì Pb: 40%

Thành phần Flux trong lõi 1 – 3%

Thành phần Flux :

Nhựa thông 90% - Chất hoạt hóa: 10% - Chất kích hoạt: 3%

Điểm nhiệt độ sôi 600oC ( solder) 124oC (flux)

Điểm nhiệt độ nóng chảy 193 – 191oC (solder)

Nhiệt độ riêng (nước = 1 tại 25oC) 8.53 (solder)

Trọng lượng 500g

Đường kính ϕ 1.2mm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化