BOSCH GMS120 墙体探测仪

Technical data

Detectable materials: Electrical cables, metals, wooden substructures

Max. measurement depth: 120 mm

Detection depth, steel, max: 120 mm

Detection depth, copper, max: 80 mm

Automatic deactivation facility, approx: 5 min

Power supply: 1 x 9 V 6LR61

Weight, approx: 0,27 kg

Detail

- Dò qua các lớp kim loại,điện nguồn,gỗ,kim loại không chứa sắt( v/d đồng),kim loại có chứa chất sắt , giây nguồn đang có điện, chỉ định độ khoan sâu.

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化