BOSCH Lưỡi cắt cạnh cho máy GSC 2,8 用于GSC 2.8板材的5刀片组

Colour: blue

Material: Metal

Dimensions: 45 x 40 x 25 cm

Weight: 18.1 grams

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化