Brother 标签印刷 TZe-431 黑字红底 12mm

Nhãn TZe tiêu chuẩn - Chữ đen trên nền đỏ 12mm, chiều dài 8M/ 1 cuộn
Nhãn in sử dụng với dòng máy Ptouch :

PT-9800PCN, PT-9700PC, PT-P750W, PT-E550WVP, PT-E500VP, PT-E300VP, PT-E100, PT-D600, PT-2730, PT-2030, PT-1280VN

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化