Camera đo nhiệt độ phát hiện người nhiễm virus cúm

expected string or bytes-like object