emin

带滤纸的集尘器206102B + P102051 Casella

 • 制造商: Casella
  Model: 206102B + P102051
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Đầu đo bụi kích thước (Size Selective Adaptor)

Mã : 206102B

Bộ lọc để đo bụi PM2.5 – Gói 10 chiếc (PUF filters for PM2.5)

– Mã hàng P118204

Bộ lọc để đo bụi PM10 – Gói 10 chiếc (PUF filters for PM10)

– Mã hàng P118206

Bộ lọc để đo bụi hô hấp – Gói 10 chiếc (PUF filters for Respirable )

– Mã hàng P118208

1 gói Giấy lọc Mã : P102051


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会