CEM DT-618 叶轮式风速计

Type K sensor for temperature measurements

Display: Super large LCD Backlit Display

Air Velocity Range / Accuracy

  m/s (meter per second): 0.40~30.00 / ±3% ±0.20m/s

  km/h (kilometers per hour): 1.4~108.0 / ±3% ±0.8km/h

  Knots (nautical miles per hour): 0.8~58.0 / ±3% ±0.4knots

  Air Temperature: -10 to 60ºC (14 to 140ºF) / ± 2.0ºC (±4.0ºF)

Meter Size(HxWxD): 150mm x 72mm x 35mm

Weight: 210g

 

Accessories: 9V battery and Anemo probe, Gift box with carrying case.

Cảm biến đo nhiệt độ loại K

Hiển thị: Màn hình LCD siêu rộng đèn nền

Dải đo / Độ chính xác Tốc độ gió

  m/s (m/giây): 0.40~30.00 / ±3% ±0.20m/s

  km/h (km/giờ): 1.4~108.0 / ±3% ±0.8km/h

  Knots (hải lý/giờ): 0.8~58.0 / ±3% ±0.4knots

Dải đo / Độ chính xác Nhiệt độ không khí: 

  -10~60ºC(14~140ºF) / ± 2.0ºC(±4.0ºF)

Kích thước(HxWxD): 150mm x 72mm x 35mm

Khối lượng: 210g

 

Phụ kiện: Pin 9V, đầu đo tốc độ gió hộp đựng gift box

Detail

Datasheet 


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化