emin

XND-1 粘度计

 • 制造商: CHINA
  Model: XND-1
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Viscometer
Model: XND-1
Specifications:
- Diameter: 4mm
- The volume of the hopper: 100ml
- Production: Shanghai - China

Details

Tính năng: Dụng cụ đo độ nhớt, là một loại dụng cụ tuyệt hảo dùng trong các phòng thí nghiệm và phân xưởng sản xuất. Kiểm tra độ nhớt ma túy, thời gian chảy dưới 150 giây

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会