XND-1 粘度计

Viscometer
Model: XND-1
Specifications:
- Diameter: 4mm
- The volume of the hopper: 100ml
- Production: Shanghai - China

Detail

Tính năng: Dụng cụ đo độ nhớt, là một loại dụng cụ tuyệt hảo dùng trong các phòng thí nghiệm và phân xưởng sản xuất. Kiểm tra độ nhớt ma túy, thời gian chảy dưới 150 giây

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化