emin

Cometech QC-104 MIT折叠耐力测试仪

 • 制造商: Cometech
  Model: QC-104
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

R Angle of Grip: 0.8mm (or specified)

Folding Speed: 175+25CPM (or specified)

Folding Angle:  +135°~-135°(or specified)

Specimen Folding Load: 50g~2000g

Counter: LCD 0~ 999,999

Details

Catalog


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会