Cometech QC-121D1 纸箱压缩测试仪

Model QC-121D1 ngừng sản xuất và thay thế bằng model QC-121D2. Thông số tương đương nhau: 

Model: QC-121D1 (A type)/QC-121D1 (B type)/QC-121D1 (C type)/QC-121D1 (D type)  

Test space: 100×100×90 cm(A type)/120×120×100 cm(B  type)/100×100×90 cm(C type)/120×120×100 cm(D type) 

Max.capacity: 2000 kg(A type)/2000 kg(B type)/5000 kg(C type)/5000 kg(D type)

Units exchange: Force: gf, kgf, lbf, N, kN, ozf, tonf(SI), ton(long), tonf(short) Stress: Kpa, Mpa, psi, bar, mm-Aq, mm-Hg 

Force resolution: 23 bits

Force precision: 1/10,000

Stroke resolution: 0.00125mm

Speed range: 10 ~ 200mm/min(digital DIP Switch)

PC-port: TCP/IP

Data sample rate: 1200hz(Max.)

Hardware safety protection: upper limit, lower limit, emergency stop

Motor Type: DC motor

Dimension: 159×100×170cm(A type)/179×120×176 cm(B  type)/159×100×170 cm(C type)/179×120×176 cm(D type)

Weight: 800 kg(A type)/900 kg(B type)/850 kg(C type)/950 kg(D type)

Detail

Catalog

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化