emin

Cometech QC-501B1 拉力试验机(300KN)

 • 制造商: Cometech
  Model: QC-501B1
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Manufacturer: Cometech 

Model: QC-501B1  

Origin: Taiwan

Warranty: 12 months


Max. Capacity: 300 KN (30,000 kgf)

Force resolution: 1/10000

Travel resolution: 0.005 mm

Testing Space: 550 mm

Power supply: 3 phase 200~255 V AC,15A

PC-Port: USB

Stroke(w/o grips): 1000 mm

Speed: 0.2~300 mm/min

Dimension: 120x68x220(H)cm

Weight: 950 kg

Optional accessories: QC-TECH B1 Software, Grips, Extensometer QC-515、QC-558, PC

Details

Catalog


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会