emin

Cometech QC-506B1 材料拉力试验机(10kN)

 • 制造商: Cometech
  Model: QC-506B1
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Manufacturer: Cometech 

Model: QC-506B1 

Origin: Taiwan

Warranty: 12 months


Max. Capacity: 10kN (1,000kgf) 

Force Resolution:  1/10000

Stroke: 700mm

Stroke Resolution:  0.005mm

Speed:    1-1000mm/min

Space: 350mm

Power: 220VAC

Dimension: 72×51×132cm

Weight: 115kg

Details

Catalog


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会