emin

Cometech QC-805A 胶带初始粘合力测试仪

 • 制造商: Cometech
  Model: QC-805A
  来源: Taiwan
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Testing Angle: 20° ~ 40°,adjustable

Run-up distance: 100mm

Steel Ball: No. 2~32 (4 sets)

Dimension: 55×30×30(h)cm

Weight: 35 kgs

Details

Catalog


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会