DYS DWA - 3000A-ORP ORP分析仪

Specifications

- Code No. : 41313001ORP
- MODEL : DWA-3000A-ORP
- Channel : single channel
- Meas. Range : ±2000 mV (Resolution: 1)
- Power : AC 110/220V, 50/60Hz, 3VA
- Accuracy : ± 1 mV
- Repetition &Reappearance : ± 1 mV
- Response time : 60 sec(90% saturation)
- Analog output : 4~20mA DC
- Digital output : RS-232C, RS485
- Relay output : HH, H, L, LL & Cleaning Contact
- Display : Trend graph, measuring value and ETC
- Humidity : max. 90%(non-condensing)
- IP Rating : IP65
- Size : 240(W)x180(H)x115(D)
- Installation : Wall mounting/2B pipe stanchion
- Size : 96(W)x96(H)x125(D)
- Installation : Panel mounting (DIN96 size)

Detail

STT

ORP ELECTRODE

ĐƠN GIÁ (USD)

1

+ ĐIỆN CỰC ORP ONLINE DÙNG CHO THẢI, THÂN BẰNG PPS

Model R01

Hãng sản xuất: DYS – Hàn Quốc

- Điện cực ORP online dùng thích hợp đo trong nước thải

- Thang đo: ± 1500 mV

- Nhiệt độ nước: 0 – 1100C

- Áp suất tối đa: 0.6 Mpa

- Thân điện cực bằng PPS, cáp dài 5m

- Ren vặn ¾” NPT

 

2

+ ĐIỆN CỰC ORP ONLINE DÙNG CHO THẢI, THÂN BẰNG THỦY TINH

Model R11

Hãng sản xuất: DYS – Hàn Quốc

- Điện cực ORP online dùng thích hợp đo trong nước thải

- Thang đo: ± 1500 mV

- Nhiệt độ nước: 0 – 1100C

- Áp suất tối đa: 0.6 Mpa

- Thân điện cực bằng thủy tinh, cáp dài 5m

- Ren vặn PG 13.5

 

3

+ ĐIỆN CỰC ORP ONLINE DÙNG CHO THẢI, THÂN BẰNG NHỰA

Model R28

Hãng sản xuất: DYS – Hàn Quốc

- Điện cực ORP online dùng thích hợp đo trong nước thải

- Thang đo: ± 1500 mV

- Nhiệt độ nước: 0 – 800C

- Áp suất tối đa: 0.3 Mpa

- Thân điện cực bằng nhựa, cáp dài 5m

- Ren vặn PG 13.5

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化