EMIN tham gia hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam VIIF 2018