ESPEC HRG- 357HS-20 Temperature chamber (−70~180℃, 357L, 20K/min)

Dải nhiệt: −70 to +180℃ (−94 to +356℉)

Tốc độ thay đổi nhiệt độ:

           Tốc độ làm nóng: 20K/min

           Tốc độ làm lạnh: 20K/min

Kích thước bên trong (W×H×Dmm): 700x850x600

Dung tích: 357 L

Detail


Datasheet: 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化