EZ DIGITAL FG-6010D 脉冲发生器

Dải tần: 
  - Sine: 10μHz ~ 10MHz
  - Square: 5MHz
  - Khác: 1MHz
Độ phân giải: 10μHz
Độ chính xác: ±50ppm
Dạng sóng: 16 waveforms (Sine, Square, Ramp, Pos-pulse, Neg-pulse, Stair, Noise, Half sine, Limit sine,
Exponent, Logarithm, Tangent, Sin(x)/x, Half round, Cardiac, Quake)
Độ dài sóng: 1,024 points
Tốc độ lấy mẫu: 100MSa/s
Độ phân giải: 8 bits
Biến dạng sóng hài (Sine): ≤-40dBc (≤5MHz), ≤-35dBc(>5MHz)
Biên độ: 
 - Frequency≤8MHz): 0 ~ 10Vpp(50Ω), 0 ~ 20Vpp(Open circuit)
 - Frequency>8MHz): 0 ~ 9Vpp(50Ω), 0 ~ 18Vpp(Open circuit)
DC Offsetf: ±5Vdc (50Ωl), ±10Vdc (Open circuit)
Chế độ điều chế: FM, AM, PM, PWM 
Nguồn cấp: AC 100 ~ 240V, 45 ~ 65Hz, <20W
Màn hình: VFD display
Kích thước và khối lượng: 256×101×318mm, Approx. 1.5Kg
Phụ kiện: BNC Cable *1, Manual *1, Power cable *1, Software CD *1, USB cable *1Detail

Download datasheet 


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化