Fairview FMAM8001 14.5 dB增益模块放大器工作在10 MHz至6 GHz,14 dBm P1dB和SMA,14 dBm P1dB

Frequency Range: 10 MHz - 6 GHz
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 65 mAdc
P1dB: 14 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 14.5 dB
Gain Flatness : ± 0.35 dB
Noise figure: 4.5 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化