Fairview FMAM8004 17 dB增益模块放大器工作在500 MHz至2 GHz,具有15 dBm P1dB和SMA,15 dBm P1dB

Frequency Range: 500 MHz - 2 GHz
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 80 mAdc
P1dB: 15 dBm 
VSWR : 2:1
Gain: 17 dB
Gain Flatness : ± 0.4 dB
Noise figure: 1.8 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化