Fairview SGB-030-14-090-SMA 15 dB增益模块放大器工作在10 MHz至3 GHz,具有11 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 10 MHz - 3 GHz
Voltage max: 18 Vdc
Current max: 40 mAdc
P1dB: 11 dBm
Gain: 15 dB
Noise figure: 4 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化