Fairview SLIA-010-18-39-SMA IP3 0 dBm线性放大器线性低噪声,1.5 dB NF,工作频率范围为50 MHz至1,000 MHz,23 dBm P1dB和SMA

Frequency Range: 50 MHz - 1GHz
Voltage max: 12Vdc
Current max: 85 mAdc
P1dB: 23 dBm
VSWR : 1.45:1
Gain: 15 dB
Gain Flatness : ± 0.7 dB typ
Noise figure: 1.5 db
Size ( L x W x H): 35.05 x 29.97 x 12.7   mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化