Fairview SLNA-010-30-10-SMA 1 dB NF低噪声放大器工作频率范围为10 MHz至1,000 MHz,增益为30 dB,P1dB和SMA为17 dBm

Frequency Range: 10 MHz - 1 GHz 
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 130 mAdc
P1dB: 17 dBm
VSWR : 1.5:1
Gain: 30 dB
Gain Flatness : ± 0.7 dB
Noise figure: 1 db
Size ( L x W x H): 38.1 x 21.59 x 9.53  mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化