Fairview SLNA-030-30-30-SMA 低噪声放大器工作频率范围为500 MHz至3 GHz,增益为29 dB,P1dB为20 dBm,SMA

Frequency Range: 500 MHz - 3 GHz
Voltage max: 12 Vdc
Current max: 190 mAdc
P1dB: 20 dBm
VSWR : 1.93:1
Gain: 29 dB
Gain Flatness : ± 1 dB typ
Noise figure: 3 db
Size ( L x W x H): 80.01 x 65.02 x 12.52 mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化