Fairview SLNA-200-15-30-SMA-A 3 dB NF,500 MHz至20 GHz,低噪声宽带放大器 ,14 dBm,15 dB增益和SMA


Frequency Range: 500 MHz - 20 GHz
Voltage max: 15 Vdc
Current max: 180 mAdc
P1dB: 20 dBm
VSWR : 2:1
Gain: 15 dB
Gain Flatness : ± 1.75 dB
Noise figure: 3 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化