Fairview SLNA-400-30-001-K 2 dB NF,26.5 GHz至40 GHz,低噪声宽带放大器 ,11 dBm,30 dB增益和2.92mm


Frequency Range: 26.5 GHz - 40 GHz
Voltage max: 12 Vdc
Current max: 150 mAdc
P1dB: 11 dBm
VSWR : 1.8:1
Gain: 30 dB
Gain Flatness : ± 1 dB
Noise figure: 2 db

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化