Fairview SMD0126 微波检测器(SMA-Male,SMA-Female,10 Mhz-26,5 GHz)

Dải tần số RF : 10 Mhz-26,5 Ghz
Tỷ số sóng đứng VSWR : 1,7:1 và 2,2:1
Độ nhạy điện áp : 100mV
Độ cân bằng : ± 0,25 dB
Nguồn đầu vào : + 20 dBm
Điện dung : 470 pF
Dải động: -30 dBm +20 dBm
Chiều dài : 30,73 mm
Trọng lượng :8.8 g

Detail

Manuafacturer: Fairview Microwave
Model : SMD0126
Origin: USA
Warranty : 12 month

Frequency Range : 10 Mhz-26,5 Ghz
VSWR: 1,7:1 2,2:1
Voltage Sensitivity : 100mV
Flatness : ± 0,25 dB
input Power : + 20 dBm
Capacitance : 470 pF
Dynamic Range : -30 dBm +20 dBm
Lenght : 30,73 mm
Weight : 8.8 g

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化