emin

Fluke 1750 电能记录仪

 • 制造商: FLUKE
  Model: 1750
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Measurement types: One Phase Plus Neutral, One Phase IT No Neutral, One Phase Split Phase, Three Phase Wye, Three Phase Delta, Three Phase IT, Three Phase High Leg, Three Phase Open Leg, 2 Element Delta, 21/2 Element Wye
Input channels: Voltage: 4 channels, ac/dc; Current: 5 channels
Voltage channels: Input resistance: 2 MΩ; Input capacitance: < 2 0 pF
Current input characteristics: 2 V rms = full scale, 1 MΩ Input Impedance for ferro CTs, low impedance for Flexi-CTs
Measuring method: Simultaneous digital sampling of voltage and current. Digital PLL synchronized sampling, internal frequency reference used during voltage drops.
PLL-synchronization source: The PLL synchronizes to the A-N voltage for wye power types, and to the A-B voltage for delta power types. All listed power types can be characterized as either wye or delta.
PLL lock range: 42.5 to 69 Hz
Sampling frequency: Voltage and current: 2 56 samples/cycle Inter-harmonics per IEC 61000-4-7: 2 560 points/10 cycles (50 Hz), 3072 points/12 cycles (60 Hz) Transient Voltage: 5 MHz
A/D resolution: Voltage and current: 2 4 bits; Transient voltage: 14 bits
Voltage measurement range: AC voltage: 1000 V rms ± 10 % over range; DC voltage: ± 1000 V + 10 % over range
Voltage crest factor: 3 or less
Current measurement range: Depends on current probe used
Current crest factor: 4 or less
- RMS voltage    
+ Measurement type: True rms calculated continuously: every cycle, every 1/2 cycle, and every 10 or 12 cycles at 50 or 60 Hz respectively, as required by IEC 61000-4-30.
+ Measurement uncertainty: AC: ± 0.2 % reading ± 0.1 % full scale, above 50 V rms; DC: ± 0.5 % reading ± 0.2 % full scale, above 50 V dc
- RMS current    
+ Measurement type: True rms calculated continuously: every cycle, every 1/2 cycle, and every 10 or 12 cycles at 50 or 60 Hz respectively, as required by standards
- Transient voltage (impulse)
Measurement type: Waveshape sampling
Full scale: 8000 V pk
Sample resolution: 200 nS
Measurement uncertainty: ± 5 % reading ± 2 0 V (test parameters: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)
Communications protocol: Bluetooth SPP, TCP/IP over Ethernet

Details

Manual

Technical Specifications

Power quality measurement standards

Conformance

 IEC 61999-1-4 Class 1, IEC 61000-4-30 Class A or B depending on measurement function, IEEE519, IEEE1159, IEEE1459 and EN50160

Clock/calendar

 Leap years, 2 4-hour clock

Real-time clock accuracy

 Not more than ± 1 s/day

Internal memory capacity for data

 At least 2 GB

Maximum recording period

 At least 31 days

Measurement time control

 Automatic

Maximum number of events

 Limited only by the size of the internal memory

Power requirements

 100 to 2 40 V rms ± 10 %, 47-63 Hz, 40 W

Operating time during interruptions (internal UPS operation)

 5 minutes per interruption, 60 minutes total operating time without recharging

Dimensions

 215 mm x 310 mm x 35 mm (8.5 in x 12.2 in x 3.5 in)

Mass (weight)

 6.3 kg (14 lb)

Input

Measurement types

 One Phase Plus Neutral, One Phase IT No Neutral, One Phase Split Phase, Three Phase Wye, Three Phase Delta, Three Phase IT, Three Phase High Leg, Three Phase Open Leg, 2 Element Delta, 21/2 Element Wye

Input channels

 Voltage: 4 channels, ac/dc

 

 Current: 5 channels

Voltage channels

 Input resistance: 2 MΩ

 

 Input capacitance: < 2 0 pF

Current input characteristics

 2 V rms = full scale, 1 MΩ Input Impedance for ferro CTs, low impedance for Flexi-CTs

Measuring method

 Simultaneous digital sampling of voltage and current. Digital PLL synchronized sampling, internal frequency reference used during voltage drops.

Synchronization and sampling

PLL-synchronization source

 The PLL synchronizes to the A-N voltage for wye power types, and to the A-B voltage for delta power types. All listed power types can be characterized as either wye or delta.

PLL lock range

 42.5 to 69 Hz

Sampling frequency

 Voltage and current: 2 56 samples/cycle Inter-harmonics per IEC 61000-4-7: 2 560 points/10 cycles (50 Hz), 3072 points/12 cycles (60 Hz) Transient Voltage: 5 MHz

A/D resolution

 Voltage and current: 2 4 bits

 

 Transient voltage: 14 bits

Voltage and current measurements

Voltage measurement range

 AC voltage: 1000 V rms ± 10 % over range

 

 DC voltage: ± 1000 V + 10 % over range

Voltage crest factor

 3 or less

Current measurement range

 Depends on current probe used

Current crest factor

 4 or less

RMS voltage

Measurement type

 True rms calculated continuously: every cycle, every 1/2 cycle, and every 10 or 12 cycles at 50 or 60 Hz respectively, as required by IEC 61000-4-30.

Measurement uncertainty

 AC: ± 0.2 % reading ± 0.1 % full scale, above 50 V rms

 

 DC: ± 0.5 % reading ± 0.2 % full scale, above 50 V dc

RMS current

Measurement type

 True rms calculated continuously: every cycle, every 1/2 cycle, and every 10 or 12 cycles at 50 or 60 Hz respectively, as required by standards

Transient voltage (impulse)

Measurement type

 Waveshape sampling

Full scale

 8000 V pk

Sample resolution

 200 nS

Measurement uncertainty

 ± 5 % reading ± 2 0 V (test parameters: 1000 V dc, 1000 V rms, 100 kHz)

Voltage swell (rms swell)

Measurement type

 True rms (one cycle calculation by overlapping each half cycle - voltage between lines is measured for 3P3W lines and phase voltage is measured for 3P4W lines)

Displayed data

 Amplitude and duration of swell

Measurement

 Same as rms voltage

Voltage dip (rms sag)

Measurement type

 True rms (one cycle calculation by overlapping each half cycle - voltage between lines is measured for 3P3W lines and phase voltage is measured for 3P4W lines)

Displayed data

Các giải pháp ( file đính kèm ) liên quan đến :

 • Camera nhiệt : khảo sát đánh giá nhiệt độ của thiết bị, tủ bảng điện , motor ….
 • Thiết bị đo chất lượng điện năng : khảo sát chất lượng điện qua các thông số : Sóng hài- chiều sóng hài, đô nhấp nháy điện áp, mất cân bằng pha, hiệu suất motor …
 • Thiết bị kiểm tra biến tần: đánh giá chất lượng biến tần : DC bus, IGBT, dU/dt , sóng hài …
 • Giải pháp lọc hài
 • Chuẩn đoán rung động cơ : đánh giá tình trạng vòng bi, lệch trục , khớp nối , mất cân bằng …
 • Kiểm tra ac- qui : đánh giá nội trở ac-qui , điện áp xả, ripple …
 • Điện trở đất : kiểm tra giá trị điện trở đất ( không cần cách li tiếp địa khỏi hệ thống )
 • Kiểm tra phóng điện cục bộ ( PD ): đầu cáp , máy biến áp , GIS, Switchgear …
 • Đánh giá hệ thống solar: kiểm tra hệ thống chuỗi pin và từng tấm pin. Đánh giá hiệu suất tấm pin và chuẩn đoán sự cố trong hệ thống solar farm

Thermal Imaging SF6PQ hiệu suất MDA550Bt521 điện trở đấtPD-PMDT
Tài liệu bảo trì, chuẩn đoán sử dụng cho nhà máy công nghiệp

 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化