GFUVE FQ-RCT02-120 Flexible Rogowski Coil 6000A Measurement Current AC Sensor (10A~30kA)

Dải dòng điện: 10A~30kA

Tần số: 25Hz~20kHz

Điện áp đầu ra

        Dòng định mức: 1000A

        50Hz: 100mV AC

Đầu ra tối đa: /

Độ chính xác: <1% @25°C (45-65Hz)

Sai số pha: <60’ @25°C (45-65Hz)

Độ nhạy đầu ra: 

        ±2% Tối đa (Không hiệu chỉnh)

        ±0.5% @25°C (Hiệu chỉnh)

Sai số tuyến tính: ±0.2% (10%-100%I1n)

Độ nhạy vị trí: ±2%

Ảnh hưởng bên ngoài: ±2% Tối đa

Nguồn: /

Detail

Catalogue 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化