HACH 2751340 Quantab快速氯离子测试试纸 (300-6000 ppm Cl-)

 • 制造商: HACH
  Model: 2751340
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Số lần đo: 40

Thông số: Clorua - dưới dạng Cl-

Thiết kế: Dạng que đo

Dải đo: 300 - 6000 ppm Cl-

Trọng lượng vận chuyển: 0.2lbs

Bước xác định nhỏ nhất: 100-200 ppm


Details

Brochures


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会