emin

Hanna HI54710-10 实验室等级酸度校准组

 • 制造商: HANNA
  Model: HI54710-10
  • 报价要求 报价要求
 • Price (exclude tax) 1,894,570 VND
  Price (include tax) 2,084,027 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

HI54710-10 là bộ bộ đệm hiệu chuẩn chất lượng cao cấp 4,01, 7,01 và 10.01 có khả năng theo dõi NIST và được cung cấp kèm theo Giấy chứng nhận phân tích. Để thuận tiện cho bạn trong việc đặt hàng tất cả các giải pháp cần thiết cần thiết để đo pH, HI54710-10 cũng bao gồm một giải pháp lưu trữ HI70300L. 


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会