Hettich HANDZENTRIFUGE 离心机(4 x 15 ml / 3.000rpm)

Max. capacity: 4 x 15 ml (option)
Max. speed (RPM): 3.000 min^-1 
Max. RCF: 1.298
Dimensions (H x W x D): 285 x 140 x 175 mm
Weight: aprox. 0,9 kg
Refrigeration: làm mát bằng không khí

Rotor:     
+ Swing-out rotor for 4 x 15 ml conical tubes (90°), max. RCF 1,298 – Cat. No. 1014 (option)
+ Swing-out rotor for 4 x 15 ml conical and round-bottom tubes (50°), max. RCF 1,077 – Cat. No. 1025 (option)
Rotor: Option below

Detail

Catalog

HANDZENTRIFUGE
Swing-out rotor, 4-place
Angle: 90°
RPM max.: 3,000 min−1
RCF max.: 1,298
Cat. No. 1014
Swing-out rotor, 4-place
Angle: 50°
RPM max.: 3,000 min−1
RCF max.: 1,077
Cat. No. 1025

 

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化