Hioki BT3564 电池测试

ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO TỐI ĐA Điện áp đầu vào

± 1000 VDC ± 1000 VDC max. điện áp định mức cho đất

THANG ĐO NỘI TRỞ 3 mΩ (hiển thị tối đa 3.1000 mΩ. Độ phân giải 0,1 μΩ) đến 3 kΩ (hiển thị tối đa 3,1000 kΩ, độ phân giải 0,1 Ω), 7 dải.

Độ chính xác: ± 0,5% rdg. ± 5 dgt. (Từ 30 mΩ đến 3 kΩ), ± 0,5% rdg. ± 10 dgt. (Phạm vi 3 mΩ)

Tần số kiểm tra: 1 kHz ± 0,2 Hz. Dòng thử: 100 mA (3 mΩ) đến 10 μA (khoảng 3.000 kΩ).

Điện áp thiết bị đầu cuối: Đỉnh 25 V (khoảng 3/30 mΩ). 7 V đỉnh (phạm vi 300 mΩ), đỉnh 4 V (khoảng 3 Ω đến 3.000 kΩ)

PHẠM VI ĐO ĐIỆN ÁP 10 V DC (độ phân giải: 10 µV) đến 1000V DC (độ phân giải: 1 m V). 3 phạm vi

Độ chính xác cơ bản: ± 0,01% rdg. ± 3 dgt.

MÀN HÌNH

Màn hình Led hiển thị đầy đủ lên tới 999999 dãy chữ số

THỜI GIAN LẤY MẪU NHANH CHÓNG: 12 ms, TRUNG BÌNH: 35 ms, CHẬM: 253 ms.

TỔNG THỜI GIAN ĐO Thời gian đáp ứng + thời gian lấy mẫu.

HÀM SO SÁNH Kết quả đánh giá: Hi / IN / Lo (kháng và điện áp được đánh giá độc lập)

Thiết lập: Giới hạn trên và dưới. Độ lệch (%) từ giá trị tham chiếu

Kết quả ANDed logic: PASS / FAIL, tính toán logic AND của kết quả phán đoán điện áp và điện áp.

Hiển thị kết quả, đầu ra bíp hoặc đầu ra I / O bên ngoài. (bộ thu mở, 35 V, 50 mA DC max.)

ĐẦU RA ANALOG Đo điện trở (giá trị hiển thị, từ 0 đến 3.1 V DC)

GIAO DIỆN I / O ngoài, RS-232C, Máy in (RS-232C), GP-IB

PIN VÀ NGUỒN 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, 30 VA max.

KÍCH THƯỚC, KHỐI LƯỢNG 215 mm (8,46 in) W × 80 mm (3,29 in) H × 295 mm (12,95 in) D, 2,4 kg (84,7 oz)

PHỤ KIỆN HDSD. Dây nguồn,

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化