IETLABRCS-500 十进制电阻箱(100 pF - 100μF;1Ω - 10MΩ)

 • 制造商: IET LAB
  Model: RCS-500
  来源: USA
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

- Bao gồm 2 model: RS-200 và CS-300

- Độ chính xác điện dung:+/-(4% + 3pF)

- Độ chính xác điện trở :+/-(1% + 25mΩ)

- Dải đo điện dung: 100 pF - 100 µF

- Dải điện trở 1 Ω - 10 MΩ

- Có chứng chỉ hiểu chỉnh NIST Traceable


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会