IETLABRCS-500 十进制电阻箱(100 pF - 100μF;1Ω - 10MΩ)

- Bao gồm 2 model: RS-200 và CS-300

- Độ chính xác điện dung:+/-(4% + 3pF)

- Độ chính xác điện trở :+/-(1% + 25mΩ)

- Dải đo điện dung: 100 pF - 100 µF

- Dải điện trở 1 Ω - 10 MΩ

- Có chứng chỉ hiểu chỉnh NIST Traceable

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化