INSIZE 2122-160A 小孔内径量表,50-160mm,0.002mm

Dải đo : 50-160mm
Độ chia : 0.002mm/0.0001"
Cấp chính xác : ±0.018mm
Độ lặp lại : 0.003mm

Detail
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化