INSIZE 3240-B50S Depth Micrometer (0-50mm; 0.01mm; Spherical end)

Thanh đo đế dạng cầu

Dải đo: 0-50mSpherical end

Range: 0-50mm

Rods: 2pcs

L: 63mm

Meet DIN863-2

Graduation: 0.01mm

Micrometer head accuracy: ±3 μm

Rod accuracy: ±(2+L/75) μm, L is the measureing range in mm

Ratchet stopm

Thanh đo: 2 cái

L: 63mm

Đạt tiêu chuẩn DIN863-2

Độ chia: 0.01mm

Độ chính xác đầu panme: ±3 μm

Độ chính xác thanh đo: ±(2+L/75) μm, L là dải đo bằng mm

Có khóa vặn con cóc

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化