Insize 4707-300 简易宽座角尺

- Kích thước: 300x200mm
- Góc vuông trong: 47µm
- Góc vuông ngoài: 50µm

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化