JEIO TECH DSC-18056N4 抽屉柜

Model

Chiều rộng (mm / inch)

Cat. No.

Thân

Mỗi ngăn kéo

Số ngăn kéo

Trái

Phải

DS-C-18047N4

476 / 18.74

194 / 7.64

194 / 7.64

4

AAAF1034


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化