emin

检查仓库中的存储位置

Để nâng cao hiệu suất làm việc của người lao động chúng tôi đã áp dụng công nghệ RFID vào sản xuất và quản lý dữ liệu. 

Trong dây truyền sản xuất, khi người công nhân nhập nguyên vật liệu vào kho. Để giảm thời gian người công nhân xác định vị trí của nơi lưu kho chúng tôi lắp đặt thêm hệ thống RFID, nó sẽ tự động kiểm tra dữ liệu nhập hàng và hiển thị vị trí lưu kho giảm bớt thời gian tìm kiếm và nâng cao năng suất lao động.

Mọi chi tiết về giải pháp xin liên hệ với chúng tôi đê được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会