emin

检查生产中的电子元件

Cảm biến Laser đo khoảng cách độ cao từ đầu đo đến sản phẩm. Từ đó có thể kiểm tra linh kiện bị thiếu nguyên vật liệu không?

Measuring range

26 mm ... 500 mm

Linearity

± 8 µm ... ± 1,200 µm
Repeatability

2 µm

5 µm

10 µm

30 µm

60 µm

75 µm

100 µm

Response time

≥ 1 ms

Measuring frequency

≤ 2 kHz / ≤ 1.33 kHz

Digital output

1 ... 2 x PNP

1 ... 2 x NPN

Serial

RS-422

Analog output

Number

Type

 

1

Power output / voltage output

Ambient temperature operation

–10 °C ... +40 °C

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会