emin

BộcảobạcđạntongJTC 4672

 • 制造商: JTC
  Model: 4672
  来源: Taiwan
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

• Hai chức năng tháo bạc đạn trong gồm vam cảo và búa giật.
• Bao gồm:
      01 Vam kẹp (62mm)
      01 Búa trượt
      05 kẹp bạc đạn trong: 8 ~ 11mm, 12 ~ 17mm, 18 ~ 23mm, 24 ~ 29mm, 30 ~ 34mm
      03 ren nối
• Cảo bạc đạn trong từ 8 ~ 34mm


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会