Kawasaki KPT-85ID 气动打击型起子

Khả năng vặn vít 6 mm
Kích thước đầu lắp vít 6.35 mm
Lực vặn vít lớn nhất 7 - 41 Nm
Tốc độ không tải 16,000 rpm
Lượng khí tiêu thụ 6.74 l/s
Kích cỡ 125 x 38 x 157 mm
Trọng lượng 0.7kg
Đầu khí vào 1/4"

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化