KERN 326-02 Single Weight OIML F1 (2g, ±0.12mg)

Kích thước: 6 | 10

Chất liệu: thép không gỉ đánh bóng

Giá trị danh định: 2 g

Cấp OIML: F1

Dung sai: 0.12 mg

Accessories

Hộp nhôm: 317-020-600

Hộp nhựa: 347-030-400

Hộp gỗ: 317-020-100

Detail

Datasheet

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化