emin

KIKUSUI PMX32-3TR 小巧型多通道直流电源 (3CH, 32V/3A, 6V/5A)

 • 制造商: KIKUSUI
  Model: PMX32-3TR
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 联系
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Input voltage: 217 VAC ± 10% , 900VA

Constant voltage (CV):

+ Output: 

CH1: 32V

CH2: 32V

CH3: 6V

+ Ripple: 500 µV

+ Line regulation: 

CH1: 3 mV

CH2: 3 mV

CH3: 1 mV

+ Load regulation: 

CH1: 4 mV

CH2: 4 mV

CH3: 5 mV

Constant current (CC):

+ Output: 

CH1: 3A

CH2: 3A

CH3: 5A

+ Ripple: 

CH1: 1 mA

CH2: 1 mA

CH3: 2 mA

+ Line regulation: 0.01% + 0.25 mA

+ Load regulation: 5 mA

Protection function: overvoltage, overcurrent, overheat

Interface: RS232C, USB, LAN, GPIB (option)

Weight: 13 kg (28.66 lbs)

Accessories: Power cord, packing list, ouput terminal cover set, safety information, CD-ROM

Details

Datasheet 


Manual


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会