KOCU DOK-6B 汽车燃油喷射测试仪超声波清洗

Revolution range : 0-9,950rpm

Pulse width : 1-20ms (adjust pitch: 0.1ms)

Spray number: 0-9,950 times (adjust pitch:100 times)

System pressure: 0-5 bar

Voltage: AC 220V 50Hz

Ultrasonic power :70w

Ultrasonic frequency:28k Hz±0.5kHz

Cylinder: 140ml

Cylinder acuracy: 2ml

Digital display

Weight: 50Kg

Dimension: 460x500x1280 mm

Details

Chức năng:
1) Làm sạch và kiểm tra vòi phun
2) Làm sạch hệ thống nhiên liệu và vòi phun
3) Kiểm tra áp suất nhiên liệu
4) Rửa bằng sóng siêu âm
5) Thùng siêu âm riêng biệt
6) Kiểm tra 6 vòi phun đồng thời

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化