KOCU HG-948油,化学制车用泵带仪表

Working pressure: 6 ~ 8 bar 

Compress pressure: 5:1

Working principle: air compression

Outlet pressure: 40 bar

Flow :18 L/min

Cord diameter: 30mm

Adapter: ½ BSP

Pump length: 940/37’’

Cord: 4mm

Detail

 
 
Ứng dụng: chất lỏng không mang tính ăn mòn như dầu, hóa chất...

  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化