KONGTER SPS-31 DC电源

* Điện áp đầu ra DC : 

Dải đo (4 dây) : 100mV, 300 mV, 1V, 5 V, 20V

Dải đo (2 dây) : 100V, 300V, 1000V

Dải điều chỉnh : (0~120) %RG; 1000V: (0~110) %RG

Độ phân giải điều chỉnh : 0.01%RG, 0.1%RG, 1%RG, và 10% RG (lựa chọn thêm)

Tính ổn định : 0.005%/2min

Biên độ gợn : ≤1%

Tải đầu ra : 30V và dảu trên : ≥10mA; 7.5V và dải dưới : ≥25mA

Độ chính xác : 0.05%RG


* Dòng điện đầu ra DC : 

Dải đo : 1mA, 3mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 1A, 5A, 10A, 15A, 25A

Dải điều chỉnh : (0~120) %RG

Độ phân giải điều chỉnh : 0.01%RG, 0.1%RG, 1%RG, 10% RG

Tính ổn định: 0.005%/1min

Độ gợn : ≤1%RG

Tải đầu ra : 25A: 25VA, dải khác : ≥2V; 200mA dải thấp : ≥15V

Độ chính xác : 0.05%RG


* Điện áp đo lường DC : 

Dải đo : 75mV, 100 mV, 300mV, 1V, 3V, 10V, 30V, 100V, 300V, 100V (tự động chuyển dải)

Tính ổn định : 0.005%/1min (Class 0.05)

Giới hạn sai số cơ bản : 0.02%RG

Độ gợn sai số phép đo : ±(5%RD + 0.1%) 

Độ phân giải : 0.001%RG


* Dòng điện đo lường DC : 

Dải đo : 2mA, 20mA, 200mA; 1A, 5A, 10A, 30A (tự động chuyển dải)

Tính ổn định : ≤100ppm/year

Giới hạn sai số cơ bản : 0.02%RG (2mA~1A), dải khác : 0.1%RG

Độ gợn sai số phép đo : ±(5%RD + 0.1%)

Độ phân giải : 0.001%RG


* Thông số chung : 

Nguồn cung cấp : 90-265VAC/DC

Tần số nguồn : 50Hz~60Hz

Công suất nguồn: 50VA

Điều kiện môi trường : 20℃~30℃, RH≤85%

Môi trường lưu giữ : -20℃~50℃

Kích cỡ : 600mm(L)× 440mm(W)× 176mm(H)

Trọng lượng : 15kg

Detail

DATASHEET


  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化