KTC-JAPAN万能钳用螺丝,10WR

Pliers death
Company: Kyoto (CI) - Japan

Depending on the job to select the appropriate type of pliers d

Detail

Các loại kìm chết thông dụng:

Mã số, Hình ảnh, Chi tiết


Các mã số đặt hàng thường xuyên: 7WR, 10WR, 10CR, 10R
  • 质量承诺
  • 正品保修
  • 送货到家
  • 交易简单化